Volit Svobodné se vyplatí!

Metodika výpočtů

Pro transparentnost zde zveřejňuji, jaké postupy se při výpočtech využívají. Můžete si tak zkontrolovat, že čísla odpovídají a že odpovídají i odkazovaným materiálům (převážně programu a tiskovým zprávám).

Netvrdím, že jsou všechny výpočty vždy 100% přesné, jde především o umožnění zorientovat se v proklamacích Svobodných i ukázáním přibližných čísel, kolik zhruba může člověk ušetřit, když bude volit Svobodné a když se Svobodní dostanou ve volbách mezi ty zvolené.

Úspory z daně z příjmů

(položka „Jaký je váš hrubý měsíční příjem“)

Do výpočtu pro zaměstnance vstupuje superhrubá mzda – tedy zdravotní (9 %) a sociální (25 %) „pojištění“ –, plus další část sociálního „pojištění“ 6,5 % (ve skutečnosti jde jednoduše o daně). 2.070 Kč je měsíční sleva na dani na poplatníka. Případné další slevy je nutné započítat ve vlastním výpočtu individuálně. Odvod do tisíce korun je úsporou.

Pro živnostníky je výpočet velice podobný – vstupy zde jsou: zisk, daň 15 % z něj a sociální daň 29,2 % z jeho poloviny.

DPFO_zaměstnanec = (hrubá_mzda + (0,09 × hrubá_mzda) + (0,25 × hrubá_mzda)) × 0,15 − 2070 + hrubá_mzda × 0,065

DPFO_živnostník = zisk × 0,15 − 2070 + zisk / 2 × 0,292

Svobodní chtějí daň z příjmu fyzických osob sjednotit se sociální daní z příjmu a zvýšit o tisíc korun základní slevu z daně. Další informace jsou v našem návrhu velké daňové slevy.

Úspory z důchodového pojištění

(položka „Jaký je váš hrubý měsíční příjem“)

Jedná se o prostý rozdíl mezi současnou platbou a platbou, kterou navrhují Svobodní. Úspory se vypočítávají pouze pro hrubou mzdu vyšší nebo rovnu dvoum třetinám průměrné mzdy (pro výpočet je použita částka 28.232 Kč platná pro rok 2017).

Úspory = hrubá_mzda × 0,22 − průměrná mzda × 2/3 × 0,22

Svobodní navrhují horní strop pro důchodové pojištění, kterého se dosáhne při hrubé mzdě vyšší nebo rovné dvoum třetinám průměrné mzdy. Lidé s vyššími příjmy tak budou mít větší prostor pro individuální zajištění k rovnému státnímu důchodu. Další informace jsou v našem návrhu důchodové reformy.

Úspory ze sjednocené 14% DPH

(položky „Za kolik korun zhruba nakoupíte měsíčně potravin“ a „Jak velké jsou vaše ostatní měsíční výdaje“)

V tento okamžik se kalkuluje s aktuálními sazbami DPH 15 a 21 procent (druhá snížená sazba – 10 % – se ve výpočtu pro zjednodušení nevyskytuje, protože se vztahuje na příliš úzký sortiment zboží). Ve výpočtu se nejprve vypočte částka bez DPH a z ní se vypočte rozdíl, který s novou sazbou vznikne (tedy 1 a 7 % ze skutečné hodnoty zboží).

DPH = útrata_v_nižší_sazbě / 1,15 × 0,01 + útrata_ve_vyšší_sazbě / 1,21 × 0,07

Svobodní chtějí zavést sjednocenou sazbu DPH, a to na nižší úrovni, než v současnosti povoluje diktát EU. Toto omezení je však časově omezené. Další informace naleznete v našem volebním programu.

Úspory z neinflační politky ČNB

(položka „Kolik máte naspořeno“)

Inflační cíl ČNB jsou 2 procenta ročně. To znamená, že úsporu tvoří zachování hodnoty peněz místo jejich znehodnocovánÍ.

inflace = 0,02 × úspory / 12

Svobodní odmítají takovéto neviditelné a prakticky neovlivnitelné okrádání občanů na jejich úsporách. Když má stát dluh, musí se ho snažit umořit stejnou cestou jako každý jiný dlužník – tedy splácet ho, nikoli původní dluh znehodnocovat inflací (a snižovat si tak efektivní úrokovou sazbu) a vršit na něj dluhy nové. Další informace jsou uvedeny v našem programu.

Úspory z koncesionářských poplatků

(žádná položka)

Koncesionářské poplatky jsou stanoveny zákonem ve fixní výši a povinné pro každého.

koncesionářské_poplatky = 135 + 45

Každá česká domácnost je dnes povinna odvádět paušální daň zvanou „koncesionářské poplatky“ ve prospěch Českého rozhlasu a České televize, bez ohledu na vlastnictví přijímače nebo skutečný odběr jejich vysílání. Ještě absurdnější situace je u firem, které musí platit za každý přijímač. Další informace jsou v našem programu.

Úspory z nepřimíchávání biosložek do paliva a snížení spotřební daně

(položka „Jaká je vaše měsíční spotřeba pohonných hmot“)

Spotřební daň byla od ledna 2010 navýšena o korunu za litr, přičemž výnos z této daně naopak klesl (především kamiony přestaly čerpat v České republice). Ve výpočtu se uvažuje vrácení spotřební daně do původní výše.

O další dvě koruny pohonné hmoty zdražily po zavedení povinného přimíchávání biopaliv (k tomuto více v článku „Biopaliva? Už dost!“).

phm = 3 × spotřeba_litrů

Svobodní odmítají povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Není v tom žádné ekologické zdůvodnění – jen čirý lobbing, který všem zdražuje paliva i potraviny. Více v našem volebním programu.

Úspory z nepodporování solárních, větrných,… elektráren

(položka „Jaká je vaše měsíční spotřeba elektřiny“)

Sazba „zelené daně“ činí aktuálně 598,95 Kč/MW vč. DPH (ano, tato daň se ještě daní). Zdroj sazby: kalkulator.eru.cz. Ještě v roce 2011 byla tato sazba 444 Kč/MW vč. DPH.

zelená_daň = 0,59895 × spotřeba_elektřiny

Podpora „obnovitelných zdrojů energie“ je velmi drahá a zatěžuje nejen domácnosti, ale snižuje i konkurenceschopnost našich firem a průmyslu. Svobodní odmítají, aby se na placení drahé energie podíleli všichni bez rozdílu, ale aby si tuto elektřinu platili jen ti, kteří o ni budou mít zájem (což dozajista bude mnoho politiků, kteří zákon na garanci výkupních cen schválili, rádi ji určitě budou odebírat v Rakousku či Německu). Další informace naleznete v článku Jak vyřešit problém s fotovoltaikou.